2020 TYT Biyoloji konularını aşağıdaki tablolarda bulacaksınız.

2020 Biyoloji Konuları  
1. Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler 9. Ekoloji
2. Organik Bileşikler 10. Hücre Bölünmeleri
3. Hücre 11. Eşeysiz-Eşeyli Üreme
4. Madde Geçişleri 12. İnsanda üreme ve Gelişme
5. DNA-RNA 13. Mendel Genetiği
6. Protein Sentezi 14. Kan Grupları
7. Enzimler 15. Cinsiyete Bağlı Kalıtım
8. Canlıların Sınıflandırılması

TYT’de sorulan Biyoloji sorularının 2016-2019 yılları arasındaki soru dağılımlarını aşağıdaki tabloda bulacaksınız.

Biyoloji Konular 2016 YGS 2017 YGS 2018 TYT 2019 TYT
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1
Canlıların Temel Bileşenleri 3 3 1 1
Hücre ve Organelleri 1 2
Madde Geçişleri 1 2 1
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 1 1
Hücre Bölünmeleri ve Üreme 1 1 1
Ekosistem ve Ekoloji 1 1 1
Bitkiler Biyolojisi 1 1 1
Kalıtım 2 2 1
Toplam 13 13 6 6