2020 TYT Tarih konularını aşağıdaki tablolarda bulacaksınız.

TYT Tarih Konuları  
Tarih Bilimi Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
İlk Türk Devletleri 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
İslam Tarihi ve Uygarlığı 1. Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
Türk-İslam Devletleri Kurtuluş Savaşında Cepheler
Türkiye Tarihi Türk İnkılabı
Beylikten Devlete (1300-1453) Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600) Türk Dış Politikası
Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

TYT’de sorulan Tarih sorularının 2016-2019 yılları arasındaki soru dağılımlarını aşağıdaki tabloda bulacaksınız.

Tarih Konular 2016 YGS 2017 YGS 2018 TYT 2019 TYT
Tarih Bilimine Giriş 1 1
İlk Türk Devletleri 1 1 1 1
İslam Tarihi 1 1
Türk-İslam Tarihi 1 1 1 1
Osmanlı Devleti Kuruluşu 1 1 1
Osmanlı Devleti Yükselme Dön. 1 1
Yeniçağ’da Avrupa 1
19. YY’da Osmanlı Devleti 1 1 1
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 1 1
20. YY’da Osmanlı Devleti
1. Dünya Savaşı 1 1
Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık 2 1
Mondros-İşgaller Ve Cemiyetler 1 1 1
1. TBMM Dönemi 1
Kurtuluş Savaşı 1
2. TBMM Dönemi 1
Atatürk ilke Ve İnkılapları 2 2 1
Dış Politika 1
Toplam 15 15 5 5